Η εταιρεία

Η υψηλή ανταγωνιστικότητα και η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κόστους στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, απαιτούν εναλλακτικές, σύγχρονες, ανταγωνιστικές και αποδοτικές λύσεις προμήθειας, διαχείρισης και υποστήριξης ιατρικού εξοπλισμού.

Η Intrahealth δραστηριοποιείται στους τομείς της διάθεσης, εγκατάστασης, υποστήριξης ιατρικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών τόσο μέσω της εκπροσώπησης μεγάλων οίκων του εξωτερικού, παραγωγής και διάθεσης ιατρικών μηχανημάτων, όσο και μέσω της ανάπτυξης λογισμικού και εξειδικευμένων λύσεων.

Διαθέτοντας μία ολοένα αυξανόμενη εγκατεστημένη βάση, η Intrahealth στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν σε όσους παρέχουν υπηρεσίες υγείας να επιτύχουν αυξημένα επίπεδα φροντίδας & εξυπηρέτησης των ασθενών, αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους και ταυτόχρονα βελτίωση της οικονομικής και διαχειριστικής τους αποτελεσματικότητας. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κατασκευαστές ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων και λύσεων ιατρικής πληροφορικής, οι λύσεις της Intrahealth καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, περιλαμβάνοντας ιατρικά μηχανήματα και λογισμικό όπως:

 • Αξονικοί τομογράφοι
 • Μαγνητικοί τομογράφοι
 • Ψηφιακά (DR) και συμβατικά ακτινογραφικά συγκροτήματα
 • Υπερηχοτομογράφοι
 • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ακτινολογικού εργαστηρίου και αρχειοθέτησης-επικοινωνίας ιατρικών εικόνων RIS/PACS
 • Προγράμματα επεξεργασίας ιατρικών εικόνων και κλινικές εφαρμογές (όπως σταθμοί επεξεργασίας 3D,4D,5D)
 • Εγγραφείς ιατρικών εικόνων σε CD/DVD (DICOM CD/DVD Burners)
 • Εκτυπωτές ιατρικών εικόνων σε film ή σε κοινό χαρτί
 • Ιατρικές οθόνες-monitor (όπως διαγνωστικές, χειρουργικές)
 • Συστήματα ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης ιατρικών video
 • Συστήματα τηλεϊατρικής/τηλεδιάγνωσης
 • Λογισμικά υποβοηθούμενης διάγνωσης (CAD)

 

(ισολογισμοί)