Υπηρεσίες

Η Intrahealth στα πλαίσια των ολοκληρωμένων λύσεων που διαθέτει στον τομέα της ιατρικής διαγνωστικής απεικόνισης, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την πλήρη και άρτια λειτουργία των ιατρικών συστημάτων και ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους:

  • Μελέτη & σχεδιασμός έργου
  • Υλοποίηση, εγκατάσταση, ρύθμιση και ποιοτικός έλεγχος λειτουργίας βάση των κανονισμών ακτινοπροστασίας και των οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου
  • Εκπαίδευση χειρισμού και μέγιστης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του εξοπλισμού
  • Onsite & Remote τεχνική υποστήριξη και διάθεση ανταλλακτικών

Υποστήριξη

Ο τομέας τεχνικής εξυπηρέτησης της Intrahealth, αποτελεί νευραλγικό κομμάτι της εταιρείας και της φιλοσοφίας της. Η Intrahealth ήδη παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε Διαγνωστικά Κέντρα, Κλινικές και μερικά από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας σε τομείς όπως των PACS  και της συντήρησης, Αξονικών τομογράφων και Ακτινολογικών μηχανημάτων

Για την μακρόχρονη διασφάλιση της συντήρησης (service), η Intrahealth διαθέτει έμπειρο, εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται από μηχανικούς ιατρικών συστημάτων  και λογισμικού, υψηλής εξειδίκευσης και εκπαίδευσης, με μακροχρόνια προϋπηρεσία και ανάλογη εμπειρία που αποκτήθηκε σε τμήματα ιατρικών μηχανημάτων μεγάλων πολυεθνικών.

Η Intrahealth, για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών τεχνικής εξυπηρέτησης σε ανταλλακτικά διαθέτει αποθηκευτικό χώρο εντός Αθηνών ενω παράλληλα βρίσκεται σε απευθείας επικοινωνία με εργοστάσια κατασκευής και διεθνή κέντρα εξυπηρέτησης σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ασία.