Τελευταία νέα

Παρασκευή 22 Μάρτιος 2013

Νέες ολοκληρωμένες λύσεις RIS/PACS για την ψηφιακή διαχείριση και αρχειοθέτηση ιατρικών εικόνων

Ο οίκος eRAD , με τις  ολοκληρωμένες λύσεις PACS & RIS/PACS που διαθέτει,  σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία της Intrahealth, σας παρέχει πολύτιμη ελευθερία επιλογής για να υλοποίείσετε τη δική σας εξειδικευμένη ψηφιακή ροή εργασίας.

Περιλαμβάνοντας ευέλικτη διαχείριση ιατρικών εικόνων, διαγνωστική απεικόνιση, ενσωματωμένες λειτουργίες γνωμάτευσης, απεικονιστικό προγραμματισμό και δυνατότητες διανομής αποτελεσμάτων σε συνδυασμό  με εκτεταμένη εμπειρία στην ολοκλήρωση πληθώρας συστημάτων RIS,  ηλεκτρονικού φακέλου και διαχείρισης ασθενών, πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείου και PACS, η eRAD με την Intrahealth εργάζονται ως συνεργάτες σας για την υλοποίηση της ιδανικής λύσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Η eRAD (ΗΠΑ) παρέχει λύσεις διαχείρισης απεικονιστικών δεδομένων, βάσει διεθνών προτύπων και πρωτοκόλλων,  διαδικτυακής αρχιτεκτονικής,  χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και προσφέροντας:

  • Κλιμακωτή λειτουργικότητα την οποία προσθέτετε την κατάλληλη στιγμή
  • Σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής χρησιμοποιώντας διεπαφές DICOM, HL7 και HTTP
  • Ασφαλή διαχείριση δεδομένων με διαβαθμισμένη προσβασιμότητα
  • Λειτουργική ασφάλεια & βελτιστοποιημένη ανοχή
  • Διαδικτυακή προσβασιμότητα
  • Υποστήριξη ευρέως διαδεδομένου υλικού/hardware
  • Ολοκληρώμενες υπηρεσίες όπως ανάλυσης ροών εργασίας, παραμετροποίησης, τεχνικής υποστήριξης & εξυπηρέτησης πελατών, διασφαλίζουν την εξέλιξη της λύσης σας παράλληλη με τη δραστηριότητά σας.
Η συνέργεια eRAD – Intrahealth

Επιλέγοντας μία λύση της eRAD ( όπως PACS,  RIS/PACS και uniRAD) δεν επιλέγετε απλά ένα προϊόν. Επιλέγετε μία ολοκληρωμένη λύση η οποία περιλαμβάνει δοκιμασμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες τελευταίας γενιάς για την αρχειοθέτηση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων, σε συνδυασμό με υπηρεσίες υλοποίησης και μακροχρόνιας υποστήριξης από μία ομάδα υψηλής κατάρτισης, τεχνογνωσίας και πολυετούς εμπειρίας (πλέον της 15ετίας) στην Ελλάδα.

Η Intrahealth διασφαλίζει μακροχρόνια την επένδυσή σας  διαθέτοντας:

  • Πολυετή εμπειρία & υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα των PACS, του πρωτοκόλλου και των δικτύων DICOM,  της ιατρικής απεικόνισης και της πληροφορικής
  • Εγχώρια & άμεση ανταπόκριση μέσω του έμπειρου, εκπαιδευμένου & εξειδικευμένου προσωπικού της στην Ελλάδα το οποίο αποτελείται από μηχανικούς λογισμικού, προγραμματιστές και μηχανικούς ιατρικών μηχανημέτων., με δυνατότητες υποστήριξης και εξυπηρέτησης 24/7/365
  • Δυνατότητα εκτεταμένων παραμετροποιήσεων & ανάπτυξης εξειδικευμένων λύσεων για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών (διασύνδεση απεικονιστικών & πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείου, ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, modules κλπ) .

Επισημαίνεται ότι η Intrahealth αναπτύσει και διαθέτει εμπορικά ήδη πιστοποιημένες εφαρμογές λογισμικού στους τομείς της διαχείρισης, επεξεργασίας & διανομής ιατρικών εικόνων (πλατφόρμα Theasis).

Επικοινωνείστε τώρα μαζί μας για να ανακαλύψετε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς.

eRAD PACS – Σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων. Μάθετε περισσότερα…

eRAD RIS/PACS – Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ακτινολογικού και αρχειοθέτησης-επεξεργασίας ιατρικών εικόνων. Μάθετε περισσότερα…

eRAD uniRAD – Λύση ενοποίησης/διασύνδεσης διάσπαρτων συστημάτων αρχειοθέτησης εικόνων  και πληροφοριακών συστημάτων. Μάθετε περισσότερα…

<< Επιστροφή