Προϊόντα

RIS / PACS / Τηλεϊατρική

PACSElements

PACS Elements

Περιφερειακά PACS, ψηφιοποίηση ιατρικής εικόνας & video, film scanners, διασυνδεσιμότητα, απομακρυσμένη πρόσβαση, ασφάλεια δεδομένων

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
TheasisPACS

Theasis PACS

Εξειδικευμένες & προσιτές λύσεις PACS – Custom PACS solutions

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ