Προϊόντα

Άλλες λύσεις / Ακτινολογικές λυχνίες

Ακτινολογικές λυχνίες

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα ακτινολογικών λυχνιών για αξονικούς τομογράφους, ακτινολογικά και ακτινοσκοπικά μηχανήματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Όλες οι ακτινολογικές λυχνίες καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας. Τοποθέτηση και εγκατάσταση.