Προϊόντα

Ιατρικές οθόνες / Χειρουργικές οθόνες

Χειρουργικές οθόνες

Ο οίκος WIDE, ιδρύθηκε το 1999 και στο διάστημα που μεσολάβησε κατόρθωσε να αναδειχθεί χάρη στην τεχνολογία αιχμής που χαρακτηρίζει τα ιατρικά μόνιτορ, τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων LCD (liquid crystal display) που παράγει, με άμεση συνέπεια να συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων στον τομέα της κατασκευής και διάθεσης ιατρικών χειρουργικών και διαγνωστικών monitor (medical grade diagnostic and surgical monitors).Η WIDE δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στην τεχνική υποστήριξη LCD & CRT monitor (monitor τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων & καθοδικού σωλήνα) με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει προσφέροντας εκτός των άλλων τα συστήματά της στους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους (OEM). Η νέα σειρά χειρουργικών LCD μόνιτορ High Definition (HD) της WIDE έχει σχεδιασθεί και προορίζεται ειδικά για χρήση σε περιβάλλον χειρουργείου. Η οικογένεια των χειρουργικών μόνιτορ της WIDE αποδίδει φυσική απόχρωση των απεικονιζόμενων δομών/οργάνων, καθαρή εικόνα με ανάδειξη λεπτομερειών και πλήρη ποιοτική απόδοση.

Η σειρά SD αποτελείται από 2 full HD monitor, 42(SD4200CW) και 19ιντσών (SD1900CN) .

SD4200CW

Το SD4200CW, είναι ένα 42 ιντσών έγχρωμο χειρουργικό μόνιτορ, διαθέτει πέραν των άλλων και ενσωματωμένη διάταξη για διαγνωστική απεικόνιση που επιτρέπει τη διεύρυνση του πλαισίου χρήσης του εν λόγω μόνιτορ πέραν του χειρουργικού περιβάλλοντος και για άλλους διαγνωστικούς σκοπούς.

 • Σημαίνοντα τεχνικά χαρακτηριστικά: Το προσφερόμενο έγχρωμο ιατρικό μόνιτορ για σύνδεση με ενδοσκοπικά μηχανήματα, διαθέτει φωτεινότητα 500cd/m2, τυπικό λόγο αντίθεσης 1300:1, γκάμα 16,8 εκατομμυρίων χρωματικών αποχρώσεων και ταχύτατη απόκριση (χρόνος απόκρισης 5 ms) και προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας.
 • Χαμηλού θορύβου, δίχως ανεμιστήρες: Ο σχεδιασμός του μόνιτορ SD4200CW βασίζεται στην έλλειψη ανεμιστήρων απαγωγής θερμότητας με συνέπεια αφενός την υποβάθμιση του επιπέδου θορύβου στο ελάχιστο και αφετέρου την μείωση κύρια της πιθανότητας διασποράς μικροβίων και μολυσματικών σωματιδίων στο χώρο του χειρουργείου.
 • Εξαιρετική προστασία και χρήση διπλής αντι-αντανάκλασης υαλώδους μεμβράνης: Το περίβλημα του μόνιτορ SD4200CW εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα έναντι εισροής υγρών, σωματιδιακής σκόνης και άλλων ουσιών π.χ. σκιαγραφικών κ.λπ. Η εξαιρετική προστασία μεταξύ άλλων επιτρέπει την εύκολη απολύμανση και τον ασφαλή καθαρισμό του. Μια διπλής αντι-ανάκλασης υαλώδης μεμβράνη στο εμπρόσθιο μέρος του μόνιτορ προστατεύει το μόνιτορ και πρόσθετα διασφαλίζει την διατήρηση της ανάκλασης του φυσικού φωτός, μέσα στο χειρουργείο, στο ελάχιστο.
 • Ενσωματωμένος αισθητήρας διατήρησης του επιπέδου φωτεινότητας: Ο ενσωματωμένος αισθητήρας ελέγχου και διατήρησης της φωτεινότητας Stable Brightness Control (SBC) ανιχνεύει αλλαγές στην φωτεινότητα του μόνιτορ ανά εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου (microseconds) και ενεργεί αυτόματα ούτως ώστε να διατηρήσει την συνοχή του επιπέδου φωτεινότητας σε μια προβλεπόμενη τιμή.
 • Φιλικό στη χρήση: Η σειρά SD4200CW έχει στο εμπρόσθιο μέρος της, κουμπιά ρυθμίσεων On-Screen Display (OSD) που προσαρμόζουν την απεικόνιση στις εκάστοτε απαιτήσεις των χρηστών.
 • Πολλαπλές επιλογές διαγνωστικών λειτουργιών: Η σειρά χειρουργικού μόνιτορ 42 ιντσών, SD4200CW, προσφέρει πολλαπλές επιλογές διαγνωστικών λειτουργιών επιτρέποντας την προσαρμογή της απεικόνισης ανά κλινική εφαρμογή. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι λειτουργίες: α) Clearbase b) Bluebase c) sRGB d) Text View
 • Συνδεσιμότητα με μεγάλο εύρος μηχανημάτων: Επιτρέπει τη διασύνδεση με πολλά μηχανήματα ήτοι ενδοσκοπική κάμερα, υπερηχοτομογράφους, καρδιολογικά και γενικής χρήσης μηχανήματα, PACS κ.λπ. μέσω συνδέσεων εισόδου όπως PC signal, Composite, S-video, SD and full HD και κατ’επιλογή SD/HD SDI εισόδου και εξόδου.
 • Απεικόνιση σε διπλό παράθυρο: Η σειρά χειρουργικού μόνιτορ 42 ιντσών, SD4200CW, προσφέρει τη δυνατότητα της ταυτόχρονης απεικόνισης σε δύο παράθυρα σημάτων που προέρχονται από δύο διαφορετικές πηγές. Δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να παρακολουθεί ταυτόχρονα περισσότερες πληροφορίες και ιατρικά δεδομένα. Η απεικόνιση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
  • Picture-in-picture (PIP)-Μια εικόνα εγγεγραμμένη μέσα σε μια άλλη
  • Picture-by-picture, γειτνιάζουσες εικόνες (δίπλα η μια με την άλλη) με δυνατότητα εναλλαγής της μεταξύ τους θέσης.

SD1900CN

To 19 ιντσών χειρουργικό μόνιτορ SD1900CN, διαθέτει και ενσωματωμένη διάταξη για διαγνωστική απεικόνιση που επιτρέπει τη χρήση του πέραν του χειρουργικού περιβάλλοντος και για άλλους διαγνωστικούς σκοπούς.

 • Εξαιρετική προστασία και χρήση διπλής αντι-αντανάκλασης υαλώδους μεμβράνης: Το περίβλημα του μόνιτορ SD1900CN εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα έναντι εισροής υγρών, σωματιδιακής σκόνης και άλλων ουσιών π.χ. σκιαγραφικών κ.λπ. Η εξαιρετική προστασία μεταξύ άλλων επιτρέπει την εύκολη απολύμανση και τον ασφαλή καθαρισμό του. Μια διπλής αντι-ανάκλασης υαλώδης μεμβράνη στο εμπρόσθιο μέρος του μόνιτορ προστατεύει το μόνιτορ και πρόσθετα διασφαλίζει την διατήρηση της ανάκλασης του φυσικού φωτός, μέσα στο χειρουργείο, στο ελάχιστο.
 • Ενσωματωμένος αισθητήρας διατήρησης του επιπέδου φωτεινότητας: Ο ενσωματωμένος αισθητήρας ελέγχου και διατήρησης της φωτεινότητας Integrated Luminence consistence Sensor (LCS) ανιχνεύει αλλαγές στην φωτεινότητα του μόνιτορ ανά εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου (microseconds) και ενεργεί αυτόματα ούτως ώστε να διατηρήσει την συνοχή του επιπέδου φωτεινότητας σε μια προβλεπόμενη τιμή.
 • Φιλικό στη χρήση: To SD1900CN, έχει στο εμπρόσθιο μέρος τoy, κουμπιά ρυθμίσεων On-Screen Display (OSD) που προσαρμόζουν την απεικόνιση στις εκάστοτε απαιτήσεις των χρηστών.
 • Συνδεσιμότητα με πλήθος μηχανημάτων: Επιτρέπει τη διασύνδεση με πολλά μηχανήματα ήτοι ενδοσκοπική κάμερα, υπερηχοτομογράφους, καρδιολογικά, αγγειογραφικά, ακτινολογικά και γενικής χρήσης μηχανήματα, PACS κ.λπ. μέσω συνδέσεων εισόδου όπως PC signal, Composite, S-video κ.λπ.