Προϊόντα

Εκτύπωση / Codonics Horizon

Codonics Horizon

Το Horizon αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα εκτύπωσης ιατρικών εικόνων το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επιλεκτικής εκτύπωσης σε φιλμ, σε ασπρόμαυρο ή και σε έγχρωμο χαρτί.

To σύστημα Horizon λειτουργεί ουσιαστικά ως τρεις εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης σε έναν παρέχοντας πολλαπλές λειτουργίες. Η εκτύπωση σε έγχρωμο φωτογραφικό χαρτί επιτρέπει την αποτύπωση υψηλής διακριτικότητας έγχρωμων εικόνων όπως τρισδιάστατων ανασυνθέσεων 3D, εικόνων εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής, υπερήχων κλπ.

Παράλληλα η εκτύπωση σε ειδικό φωτογραφικό ασπρόμαυρο χαρτί («λευκό φιλμ») υψηλής διακριτικής ανάλυσης επιτρέπει τη σταδιακή μείωση του κόστους εκτύπωσης παρέχοντας επιπλέον νέες δυνατότητες επικοινωνίας με τους ασθενείς και τους συνεργάτες σας καθώς παρέχει υψηλής ευκρίνειας εικόνες δίχως να απαιτείται η χρήση διαφανοσκοπίου.

Η κλασσική εκτύπωση σε ασπρόμαυρο φιλμ εξυπηρετεί τις υπάρχουσες συμβατικές ανάγκες εκτύπωσης.

Το Horizon αποτελείται από μία ευρεία γκάμα μοντέλων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες & απαιτήσεις όσον αφορά στα μεγέθη και είδη εκτύπωσης:

Horizon G1

Horizon SF

Horizon GS

Horizon Ci

Horizon XL

Επισημαίνεται ότι το Horizon XL αποτελεί ένα εξειδικευμένο μοντέλο το οποίο διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να εκτυπώνει, μεταξύ άλλων, ακτινογραφίες full spine ή long bone σε ένα ενιαίο εντυπωσιακό φιλμ διάστασης

Στα πλαίσια της εγγύησης SWAP του συστήματος, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης του συστήματος εφόσον χρειαστεί. Όλες οι ρυθμίσεις και οι παράμετροι του Horizon αποθηκεύονται σε smart card έτσι ώστε κατά την αντικατάστασή του να μην απαιτείται η επαναεισαγωγή τους.

H Intrahealth είναι επίσημος και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και συντηρητής-επισκευαστής του οίκου Codonics με έμπειρους & εκπαιδευμένους τεχνικούς στον οίκο του εξωτερικού καθώς και με διάθεση αναλωσίμων.