Προϊόντα

Συμβατική ακτινογραφία / Neusoft Neustar

Neusoft Neustar

Το Neustar αποτελεί ένα ακτινογραφικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων για όλες τις κλασσικές ακτινογραφικές εξετάσεις και είναι κατάλληλο για βαριά Νοσοκομειακή χρήση.

Σχεδιασμένο με τα πρότυπα της σύγχρονης τεχνολογίας, το Neustar διασφαλίζει την αξιόπιστη και αποδοτική ποιοτική-ποσοτική λειτουργία ακόμα και στο πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Παρέχεται δυνατότητα διαμόρφωσης της συγκρότησης-σύνθεσης του ακτινολογικού συστήματος με βάση τις εκάστοτε κλινικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Το Neustar διατίθεται με ευρεία γκάμα γεννητριών, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής συχνότητας, ελεγχόμενες από μικροϋπολογιστή και με ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας για την προστασία των ασθενών και του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού.

Περιλαμβάνει περιστροφή του στατώ στήριξης, της λυχνίας και των διαφραγμάτων για διενέργεια εξετάσεων που απαιτούν πλάγιες λήψεις.

Διαθέτει μεγάλη κατακόρυφη μετακίνηση του όρθιου bucky για την πραγματοποίηση εξετάσεων που απαιτούν τη λήψη ακτινογραφιών από το ανώτερο έως το κατώτερο σημείο του σώματος, με τον ασθενή σε διποδική στήριξη.

Το ακτινογραφικό συγκρότημα Neustar παρέχει εργονομία, πολυχρηστικότητα και υψηλή αξιοπιστία.