Προϊόντα

Αξονικοί τομογράφοι / Neusoft Neuviz Dual

Neusoft Neuviz Dual

Ο αξονικός τομογράφος 2 τομών Neuviz Dual αποτελεί το πρώτο βήμα στο χώρο της πολυτομικής αξονικής τομογραφίας.

Διαθέτοντας σύγχρονα λειτουργικά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε πολύ πιο δαπανηρά συστήματα, ο Neuviz dual δεν κάνει συμβιβασμούς. Περιλαμβάνει σύστημα ελαχιστοποίησης δόσης DoseRight, παιδιατρικά πρωτόκολα, προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας και προηγμένες κλινικές εφαρμογές. Ενσωματώνει πολλαπλές εξειδικευμένες τεχνολογίες όπως artifact reduction, focus spot tracking και ¼ detector shift για τη συνεχή λήψη εικόνων υπερυψηλής διακριτικής ικανότητας.

O Neuviz Dual παρέχει μεγάλο εξεταστικό πεδίο συνεχούς σάρωσης με sub-second και sub-milimmeter scanning που επιτρέπουν την διενέργεια μεγάλου εύρους κλινικών εφαρμογών. Διαθέτει λυχνία PHILIPS θερμοχωρητικότητας 4.0MHU ή 2,5 MHU.

Στα διαθέσιμα εξειδικευμένα προγράμματα επεξεργασίας του Neuviz Dual περιλαμβάνονται εφαρμογές ρουτίνας όπως MPR/Curved MPR, MIP/MinIP/AveIP, Volume Rendering/SSD καθώς και πρόσθετες εφαρμογές όπως CT Angiography, Virtual Endoscopy, Dental CT, Brain Perfusion.

Ο αξονικός τομογράφος Neuviz Dual διαθέτει επιπλέον και μοναδικές κλινικές εφαρμογές όπως το πρωτοποριακό UroCare και το OsteoCAD για την υποβοηθούμενη (CAD) μελέτη του ουροποιητικού συστήματος και τη μέτρηση οστικής πυκνότητας αντίστοιχα.

Το εργοστάσιο κατασκευής του Neuviz Dual είναι του οίκου Philips & Neusoft Medical Systems (PNMS), μία κοινοπραξία των οίκων Philips και Neusoft η οποία ιδρύθηκε το 2004 για την κοινή ανάπτυξη σύγχρονων ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων.

Με τον αξονικό τομογράφο Neuviz Dual, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη εμπειρία, το εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο (στον οίκο κατασκευής) τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Intrahealth, αποκτάτε μία ολοκληρωμένη λύση, με έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη μακρόχρονη διασφάλιση της επένδυσής σας.