Προϊόντα

RIS / PACS / Τηλεϊατρική / Theasis PACS

Theasis PACS

Το Theasis PACS αποτελεί μία σύγχρονη λύση για την αρχειοθέτηση & επεξεργασία ιατρικών εικόνων DICOM. Η διαδικτυακή του τεχνολογία επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα και στις εικόνες οποτεδήποτε και από οπουδήποτε αυτό χρειαστεί μέσω τοπικού δικτύου ή του διαδικτύου.

Το Theasis PACS εξυπηρετεί πολλαπλά απεικονιστικά συστήματα όπως αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, ψηφιακά ακτινογραφικά & CR, υπέρηχους, αγγειογράφους και πολλά άλλα.

Η σύνδεση του Theasis PACS και με σταθμούς επεξεργασίας άλλων κατασκευαστών μέσω DICOM Query/Retrieve επιτρέπει την  αναζήτηση και ανάκτηση εικόνων, συνθέτοντας έτσι μία ολοκληρωμένη λύση κεντρικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εικόνων.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Ελληνικό περιβάλλον εργασίας

Διαδικτυακή λειτουργία (web based) – δεν απαιτείται CD εγκατάστασης

Αυτόματες ενημερώσεις του λογισμικού μέσω του κεντρικού διακομιστή

Φόρτωση ασυμπίεστων ή συμπιεσμένων εικόνων DICOM με επιλεκτικό λόγο συμπίεσης

Συνγχρονισμένη επεξεργασία εικόνων

Μετρήσεις & επισημειώσεις

Πολυεπίπεδη ανασύνθεση (MPR)

Αναζήτηση εξετάσεων βάση πολλαπλών κριτηρίων (ονοματεπώνυμο, ημ/νία και τύπος εξέτασης)

Υποστήριξη πολλαπλών ταυτόχρονων χρηστών

Δυναμικές λίστες εργασίας

Διαχείριση κατάστασης εξετάσεων

Σημειώσεις εξετάσεων

Εκτύπωση σε film και χαρτί

Εξαγωγή εικόνων σε κοινές μορφές (όπως jpg)

Εγγραφή εξετάσεων σε CD/DVD

Remote & onsite support

Υποστήριξη τεχνολογίας αφής για χρήση σε Tablets (Theasis PACS WiFi Tablet)