Προϊόντα

Ακτινοσκοπικά / Neusoft RF3900

Neusoft RF3900

Το τηλεχειριζόμενο ψηφιακό συγκρότημa RF3900, συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής του οίκου κατασκευής Philips & Neusoft Medical Systems παρέχοντας σύγχρονες τεχνολογίες και λειτουργίες.

Το RF3900 καθίσταται ιδανικό για κλασσικές ακτινογραφικές και ακτινοσκοπικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και πλάγιων προβολών, όπως: ουρολογικά περιστατικά, εξετάσεις βαριούχου και ιωδιούχου υποκλυσμού, γαστροεντερικής φλεβογραφίας, σιαλογραφίας, εξετάσεις θώρακος με το τραπέζι σε κατακόρυφη θέση ή και μέσω συνεργασίας του συγκροτήματος με παρακείμενο όρθιο bucky, επεμβατικές πράξεις περιλαμβανομένων της ανιούσας ενδοσκοπικής χολαγγειοπαγκρεατογραφίας- ERCP, περιστατικών διατάσεων-dilatations, περιστατικών εμβολισμού-embolisations κ.α.

Το RF3900 διαθέτει δυνατότητα πραγματοποίησης ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας-Digital Subtracted Angiography (DSA) και είναι συμβατό και με πλάκες φωσφόρου IP συστημάτων υπολογιστικής ακτινογραφίας CR.

Οι σχεδιαστικές καινοτομίες του RF3900 περιλαμβάνουν:

• Τηλεχειριζόμενη τράπεζα δεχόμενη πλήθος κλίσεων, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες στο ιατρικό προσωπικό για τη διενέργεια ειδικών, υπό δύσκολες συνθήκες, πράξεων.

• Γεννήτρια ελεγχόμενη πλήρως με μικροϋπολογιστή.

• Ολοκληρωμένη διασύνδεση του ενισχυτή εικόνας με την CCD camera για άμεση ψηφιακή λήψη εικόνων.

• Δυνατότητα για παροχή και δεύτερης κονσόλας γεωμετρικού ελέγχου του συγκροτήματος μέσα στο θάλαμο λειτουργίας του, με σκοπό τον πρόσθετο έλεγχο του κατά τη διάρκεια διενέργειας επεμβατικών ή άλλων πράξεων όπου απαιτείται ο χειριστής/ιατρός να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον ασθενή.

• Σύστημα αυτόματης διαβαθμισμένης επιλεγόμενης συμπίεσης με προσφερόμενη δυνατότητα λειτουργίας υπό όλες τις τεθείσες κλίσεις της λυχνίας.

• 1K×1K μήτρα λήψης εικόνων-με εξαιρετικά αυξημένη ταχύτητα λήψης στιγμιοτύπων το δευτερόλεπτο.

• «Πραγματικού χρόνου-ζωντανές» ακτινοσκοπικές εικόνες δύναται να απαθανατιστούν, είτε ως απλές στιγμιοτυπικές εικόνες, είτε ως δυναμικές αλληλουχίες εικόνων.

• Με ενσωματωμένη τεχνολογία αυτόματης ρύθμισης του ρυθμού της δόσης (δόση ανά μονάδα χρόνου) ADC (Automatic Dose rate Control) σε πραγματικό χρόνο που εξασφαλίζει υψηλή ομοιογένεια στις λαμβανόμενες εικόνες και ελαχιστοποίηση της προσδιδόμενης σε κάθε ασθενή δόσης.

• Ενίσχυση των παρυφών των εικόνων σε πραγματικό χρόνο για αυξημένη διακριτική ικανότητα.

• Αυτόματη μείωση του θορύβου για αυξημένη ποιοτική στάθμη των προβαλλόμενων στις οθόνες εικόνων.

• Last Image Hold, Flexible screen layouts

• Πρωτοποριακό-καινοτόμο πρόγραμμα μετεπεξεργασίας εικόνων.

• Εκτύπωση με μια κίνηση με βάση τις εξατομικευμένες προρυθμίσεις.

• Εγγράψιμο CD για αποθήκευση εικόνων.

Αποδοτική ροή εργασίας

Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση, το RF3900 διατίθεται με πολλαπλές λειτουργίες διαχείρισης εικόνων όπως: α) DICOM BWLM (διαχείριση λιστών εργασίας-worklist management) για επίτευξη διασύνδεσης με ακτινολογικό πληροφοριακό σύστημα- RIS για αναζήτηση-ανάκτηση δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς και συνοδών εξετάσεών του, β) ενσωματωμένα πρωτόκολλα εκτύπωσης (DICOM print), προρυθμίσεις εκτύπωσης αυτόματες ή/και καθοριζόμενες από το χειριστή με βάση τις εκάστοτε ανάγκες και γ) εξαγωγή/αποθήκευση DICOM εικόνων σε σύστημα σκληρού δίσκου υψηλής χωρητικότητας, καθώς και δυνατότητα αποστολής τους σε άλλους DICOM σταθμούς εργασίας ή συστήματα αρχειοθέτησης και μεταφοράς εικόνων PACS