Προϊόντα

Άλλες λύσεις / Smart Label System (SLS)

Smart Label System (SLS)

Το SLS αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση ασφαλούς, γρήγορης και συμβατής σήμανσης των συριγγών που περιέχουν φαρμακευτικά σκευάσματα στη χειρουργική αίθουσα.

Το καινοτόμο αυτό σύστημα βελτιώνει τη διαδικασία προετοιμασίας συριγγών με την αυτόματη εκτύπωση έγχρωμων ετικετών, συμβατών με τις οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης Αναισθησιολόγων (ASA), περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάση της TJS (The Joint Commission) κατά τη διάρκεια πλήρωσης των συριγγών με φαρμακευτικά διαλύματα.

Στο SLS, πραγματοποιείται απλά η σάρωση του barcode της φιάλης και στη συνέχεια απεικονίζεται στην ενσωματωμένη οθόνη του, η οπτική επιβεβαίωση της ονομασίας του φαρμάκου, της περιεκτικότητάς του και στη συνέχεια εκτυπώνεται η αυτοκόλλητη ετικέτα. Κάθε ετικέτα περιλαμβάνει πολλαπλά παραμετροποιήσιμα δεδομένα γραμμωτής μορφής (barcode), επιτρέποντας τη χρήση τους και σε άλλα πληροφοριακά συστήματα όπως ένα πληροφοριακό σύστημα αναισθησιολογικού.

Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και αυτοματοποίηση σήμανσης συριγγών

Η απόσπαση της προσοχής καθώς και η ενδεχόμενη ελλιπής χειρόγραφη σήμανση, συμβάλλουν σημαντικά στην πιθανότητα σύγχυσης ή και λανθασμένης σήμανσης της σύριγγας που περιέχει το φαρμακευτικό διάλυμμα.

Το SLS είναι ένα σύστημα επιπλέον ελέγχου το οποίο βοηθά στην εξάλειψη του ανθρώπινου σφάλματος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ψηφιακής ανάγνωσης ελαχιστοποιώντας σημαντικά τα τρία πιο συχνά σφάλματα σε μία χειρουργική αίθουσα:

Κίνδυνοι Η λύση του SLS
Λανθασμένη επιλογή φιάλης Το SLS σαρώνει τη φιάλη, κάνει ηχητική ανάγνωση φαρμάκου, οπτική αναγραφή και απαιτεί την επιβεβαίωση του χρήστη πριν την τελική εκτύπωση
Λανθασμένη επιλογή ετικέτας Το SLS επιτρέπει στον χρήστη να επιβεβαιώσει την ορθότητα της ετικέτας μετά την εκτύπωση
Λανθασμένη επιλογή σύριγγας Πριν την χορήγηση, ο χρήστης σαρώνει τη σύριγγα και το SLS εμφανίζει την ονομασία και τα στοιχεία της

 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφάλειας

Οπτική και ακουστική επιβεβαίωση της ονομασίας και της περιεκτικότητας κάθε φαρμάκου

Οπτική και ακουστική επισήμανση μη-επιτρέπομενων φαρμάκων

Δυνατότητα καθορισμού εξειδικευμένων σκευασμάτων με την προμήθεια πρόσθετου λογισμικού διαχείρισης

Αυτόματος υπολογισμός και αναγραφή ημερομηνίας λήξης