Προϊόντα

Μαγνητικοί τομογράφοι / Neusoft Superstar

Neusoft Superstar

Διευρύνετε τους ορίζοντές σας

Ο πολυκάναλος μαγνητικός τομογράφος Superstar 0,35T παρέχει την απόλυτη ισορροπία οικονομικής αποδοτικότητας και εξεταστικών δυνατοτήτων. Ο ανοιχτός τύπος του επιτρέπει την άνετη εξέταση ακόμα και των πιο δύσκολων ασθενών.

Το αυξημένο μόνιμο πεδίο του σε συνδυασμό με τα ισχυρότατα βαθμιδωτά πεδία και τον εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανόδου τους, διευρύνουν σημαντικά τις εξεταστικές εφαρμογές. Ο Superstar 0,35T διαθέτει πλήρη σειρά πηνίων για όλες τις κλινικές εφαρμογές (και μαστού).

Ο σχεδιασμός του ανοικτού μαγνήτη διευκολύνει την πραγματοποίηση παιδιατρικών εξετάσεων χωρίς να απαιτείται αναισθησία του ασθενούς. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα που προσφέρει για εφαρμογή επεμβατικών εξετάσεων όπως είναι για παράδειγμα η βιοψία μαστού και οστών, οι οποίες καθίσταται αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε μαγνήτες κλειστού τύπου. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η υπό έλεγχο τοποθέτηση βοηθημάτων για θεραπευτικούς, διαγνωστικούς ή υποβοηθητικούς σκοπούς όπως για παράδειγμα πηγές για ενδοθεραπεία, καθετήρες παροχέτευσης κλπ. Επισημαίνεται ιδιαίτερα πως ο σχεδιασμός του ανοικτού Μαγνήτη επιτρέπει χωρίς δυσκολία τη διενέργεια εξετάσεων σε διασωληνωμένους ασθενείς υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν επηρεάζονται από τα μαγνητικά πεδία.

Με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, ο Superstar 0,35T αποτελεί μία ιδανική λύση στους ανοιχτούς μαγνητικούς τομογράφους συνδυάζοντας εξοικονόμηση κόστους, υψηλή ποιότητα απεικόνισης και ταχύτητα.

Ο μαγνητικός τομογράφος Superstar 0,35T συνδυάζει την τεχνολογία της Philips και την εμπειρία της Neusoft στη σχεδίαση ανοικτών συστημάτων μόνιμου μαγνητικού πεδίου

Το εργοστάσιο κατασκευής του Superstar 0,35T είναι του οίκου Philips & Neusoft Medical Systems (PNMS), μία κοινοπραξία των οίκων Philips και Neusoft η οποία ιδρύθηκε το 2004 για την κοινή ανάπτυξη σύγχρονων ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων.

Με τον μαγνητικό τομογράφο Superstar 0,35T, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη εμπειρία, το εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο (στον οίκο κατασκευής) τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Intrahealth, αποκτάτε μία ολοκληρωμένη λύση, με έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη μακρόχρονη διασφάλιση της επένδυσής σας